Pro Riskienhallinta

Hyvin tehdyn pelastus- ja turvallisuussuunnitelman avulla on mahdollista minimoida riskejä . Tulitöiden asianmukainen ohjeistus ja tulityösuunnitelma, yleisestä paloturvallisuudesta huolehtiminen sekä hyvin tehdyt riskien arvioinnit ovat myös olennainen osa laadunhallintaa.

Pro Riskienhallinnan avulla on mahdollista arvioida helposti monenlaisia riskejä. Sen avulla on mahdollista arvioida mm. seuraaviin osa-alueisiin liittyviä riskejä:

 • työturvallisuus
 • uhka- ja väkivaltatilanteet
 • henkilöt
 • ympäristö
 • liiketoiminta
 • tietosuoja
 • tietoturva
 • vahingot
 • sopimus- ja vastuuriskit
 • tuotteet
 • koneet ja laitteet
 • rikokset
 • palot
 • kemikaalit

Tutustu palveluun

Palvelua toteuttamassa