Etusivu » Pro Riskienhallinta

Monipuolinen työkalu riskienhallintaan

Jaa sivu:

Pro Riskienhallinta -palvelu tiivistettynä

Pro Riskienhallinta -pilvipalvelu on helppo ja joustava tapa arvioida ja hallinnoida yrityksen, yhdistyksen tai julkisyhteisön riskejä.

Valitettavan usein riskienhallinta unohtuu kaikessa kiireessä vaikka siitä voisi olla todellista hyötyä organisaation ja sen toiminnan kehittämisessä. Riskienhallinnan hyötyjä voivat olla mm. tuotannon tehokkuuden ja laadun paraneminen, omaa toimintaa opitaan tuntemaan paremmin, resurssit kohdentuvat tärkeimpien ongelmien hallintaan, vahingot ja niiden kustannukset vähenevät, häiriötilanteet ja katkokset vähenevät, asiakastyytyväisyys kasvaa ja organisaation imago paranee. Sen merkitystä ei siten kannata väheksyä ja unohtaa!

Pro Riskienhallinta -palvelun ominaisuudet:

Perusversio

 • käyt­tä­jä­tun­nusten ja -oikeuksien hallinta
 • orga­ni­saation yksi­köiden hake­mis­to­puu­rakenne
 • yli 90 valmista tarkistuslistaa erilaisiin riskeihin
  • työturvallisuuden riskit
  • koneiden ja laitteiden riskit
  • ympäristöriskit
  • liiketoiminnan riskit
  • projektiriskit
  • keskeytysriskit
  • henkilöriskit
  • uhka- ja väkivaltariskit
  • tietosuoja- ja tietoturvariskit
  • sopimus- ja vastuuriskit
  • tuoteriskit
  • rikosriskit
  • kemikaaliriskit
  • paloriskit
  • sosiaali- ja terveyshuollon riskit
  • pandemian riskien arviointi
  • sekä organisaation oma riskien arviointi
 • kevyt sähköinen allekirjoitus
 • sähköisen allekirjoittamisen hyväksyminen (vahva allekirjoitus)
Poikkeamailmoitukset
 • aloite / kehitysidea
 • palaute perehdyttämisestä ja työhön opastamisesta
 • häiriötilanteen havaintojen ilmoituslomake

Laaja versio

Englanninkieliset lomakkeet:
 • Acts of damage
 • Agreement Risks
 • Business Risks
 • Environmental Risks
 • Expertise Risks
 • Information Risks
 • Personnel Risks
 • Product Risks
 • Travel and Traffic Risks
 • Violence Risks
 • Work Ability and Well-Being Risks
 • Work Community Risks
Dashboardit
 • muistutukset
 • riskit

Listaus ei välttämättä ole täydellinen, koska palvelut kehittyvät koko ajan asiakaspalautteen ja toiveiden mukaan.

Tutustu palveluun osoitteessa: www.riskienhallinta.org

Pro Riskienhallinta -palvelu

Scroll to Top